שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נין – ת.ד. 326 כפר תבור

מספר תחנה במנהל

2444

שם התחנה

נין

חברה

דור-אלון

מיקום

ת.ד. 326 כפר תבור

שם היישוב

שם הרשות

כפר תבור

טלפון

04-6405000

פקס