שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ניות – הרצוג פינת שנאור ירושלים

מספר תחנה במנהל

1839

שם התחנה

ניות

חברה

דלק

מיקום

הרצוג פינת שנאור ירושלים

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-6793290

פקס