שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נטור אנרגיה קלנסואה – קלנסואה, כניסה, מיקוד 42837

מספר תחנה במנהל

948

שם התחנה

נטור אנרגיה קלנסואה

חברה

אחר עצמאי

מיקום

קלנסואה, כניסה, מיקוד 42837

שם היישוב

שם הרשות

קלאנסווה

טלפון

; 09-8780315

פקס