שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נווה עמל – דרך ירושלים, נווה עמל הרצליה

מספר תחנה במנהל

911

שם התחנה

נווה עמל

חברה

דלק

מיקום

דרך ירושלים, נווה עמל הרצליה

שם היישוב

הרצליה

שם הרשות

הרצליה

טלפון

09-9583966

פקס