שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נווה עוז – דגניה 5 ליד ביח"ר אוסם , פתח תקווה

מספר תחנה במנהל

2250

שם התחנה

נווה עוז

חברה

פז

מיקום

דגניה 5 ליד ביח"ר אוסם , פתח תקווה

שם היישוב

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

03-9211121

פקס