שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נוה צאלים – ליד חניון אגד ב"ש

מספר תחנה במנהל

1838

שם התחנה

נוה צאלים

חברה

דלק

מיקום

ליד חניון אגד ב"ש

שם היישוב

שם הרשות

באר שבע

טלפון

08-6275037

פקס