שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נגבה – כביש 3 מ.א. שפיר 600

מספר תחנה במנהל

2453

שם התחנה

נגבה

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש 3 מ.א. שפיר 600

שם היישוב

שם הרשות

שפיר

טלפון

08-8580222

פקס