שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק משמר השרון – צומת העוגן כביש מס' 4

מספר תחנה במנהל

2533

שם התחנה

משמר השרון

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת העוגן כביש מס' 4

שם היישוב

שם הרשות

עמק חפר

טלפון

09-8948677

פקס