שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מרום גולן – קיבוץ מרום גולן

מספר תחנה במנהל

2900

שם התחנה

מרום גולן

חברה

פז

מיקום

קיבוץ מרום גולן

שם היישוב

קיבוץ מרום גולן

שם הרשות

גולן

טלפון

פקס