שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מצפה אילת – שיכון מערב אילת

מספר תחנה במנהל

1836

שם התחנה

מצפה אילת

חברה

דלק

מיקום

שיכון מערב אילת

שם היישוב

שם הרשות

אילת

טלפון

08-6372873

פקס