שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מפעלי גבס לניצבים עטרות – א.ת. עטרות

מספר תחנה במנהל

2959

שם התחנה

מפעלי גבס לניצבים עטרות

חברה

אחר עצמאי

מיקום

א.ת. עטרות

שם היישוב

עטרות

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-6540880

פקס