שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מפגש השלום – צומת נוה ימין

מספר תחנה במנהל

1890

שם התחנה

מפגש השלום

חברה

דלק

מיקום

צומת נוה ימין

שם היישוב

שם הרשות

דרום השרון

טלפון

09-7671775

פקס