שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מפגש ארבל – אחרי מגדל כביש בין צומת צלפון לצומת מגדל

מספר תחנה במנהל

2307

שם התחנה

מפגש ארבל

חברה

פז

מיקום

אחרי מגדל כביש בין צומת צלפון לצומת מגדל

שם היישוב

שם הרשות

מגדל

טלפון

04-6715330

פקס