שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מערב ראשון – רח' רוזנסקי 7 ראשון לציון

מספר תחנה במנהל

2242

שם התחנה

מערב ראשון

חברה

פז

מיקום

רח' רוזנסקי 7 ראשון לציון

שם היישוב

שם הרשות

ראשון לציון

טלפון

03-9627801

פקס