שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מעיא – רחוב המלאכה 4 תל אביב

מספר תחנה במנהל

2603

שם התחנה

מעיא

חברה

סונול

מיקום

רחוב המלאכה 4 תל אביב

שם היישוב

שם הרשות

תל אביב יפו

טלפון

פקס