שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מנוחה – צומת קוממיות בפניה לקיבוץ גלאון

מספר תחנה במנהל

2839

שם התחנה

מנוחה

חברה

דלק

מיקום

צומת קוממיות בפניה לקיבוץ גלאון

שם היישוב

שם הרשות

לכיש

טלפון

052-4481764

פקס