שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מנדלבאום – שער מנדלבאום, ירושלים

מספר תחנה במנהל

2440

שם התחנה

מנדלבאום

חברה

דור-אלון

מיקום

שער מנדלבאום, ירושלים

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-6283484

פקס