שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מנדלבאום – פקוד מרכז 1 ירושלים

מספר תחנה במנהל

1533

שם התחנה

מנדלבאום

חברה

פז

מיקום

פקוד מרכז 1 ירושלים

שם היישוב

ירושלים

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-5322654

פקס