שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מכון רישוי – אזור התעשייה פולג, נתניה

מספר תחנה במנהל

2050

שם התחנה

מכון רישוי

חברה

פז

מיקום

אזור התעשייה פולג, נתניה

שם היישוב

שם הרשות

נתניה

טלפון

09-8354110

פקס