שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מיקה מגדל – כביש 90 צומת מגדל

מספר תחנה במנהל

2898

שם התחנה

מיקה מגדל

חברה

מיקה תפעול תחנות דלק בע"מ

מיקום

כביש 90 צומת מגדל

שם היישוב

שם הרשות

מגדל

טלפון

03-9623222

פקס