שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מיטב – אזור התעשייה החדש צפת

מספר תחנה במנהל

2803

שם התחנה

מיטב

חברה

אחר עצמאי

מיקום

אזור התעשייה החדש צפת

שם היישוב

צפת

שם הרשות

צפת

טלפון

04-6820281

פקס