שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מחלף זכרון יעקב – כביש זכרון ת"א

מספר תחנה במנהל

1970

שם התחנה

מחלף זכרון יעקב

חברה

דלק

מיקום

כביש זכרון ת"א

שם היישוב

שם הרשות

זכרון יעקב

טלפון

04-6398747

פקס