שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מזכרת בתיה – כביש 411 ליד מזכרת בתיה

מספר תחנה במנהל

2753

שם התחנה

מזכרת בתיה

חברה

פז

מיקום

כביש 411 ליד מזכרת בתיה

שם היישוב

שם הרשות

מזכרת בתיה

טלפון

08-9493976

פקס