שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מודיעין מערב – אזור תעשיה מודיעין השדרה המרכזית

מספר תחנה במנהל

2903

שם התחנה

מודיעין מערב

חברה

דלק

מיקום

אזור תעשיה מודיעין השדרה המרכזית

שם היישוב

מודיעין

שם הרשות

מודיעין

טלפון

052-3122493

פקס