שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מגל כביש 6 – שתי תחנות – כביש חוצה ישראל

מספר תחנה במנהל

2521

שם התחנה

מגל כביש 6 - שתי תחנות

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש חוצה ישראל

שם היישוב

שם הרשות

מנשה

טלפון

04-6382834

פקס