שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מגה בת ים – רח' המסגר פינת העבודה

מספר תחנה במנהל

2832

שם התחנה

מגה בת ים

חברה

אחר עצמאי

מיקום

רח' המסגר פינת העבודה

שם היישוב

שם הרשות

בת ים

טלפון

פקס