שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מגדל סונול – דוד חכמי 17 תל אביב

מספר תחנה במנהל

2609

שם התחנה

מגדל סונול

חברה

סונול

מיקום

דוד חכמי 17 תל אביב

שם היישוב

שם הרשות

תל אביב יפו

טלפון

03-6870593

פקס