שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק מבוא ביתר – מושב מבוא בית"ר

מספר תחנה במנהל

1826

שם התחנה

מבוא ביתר

חברה

דלק

מיקום

מושב מבוא בית"ר

שם היישוב

שם הרשות

מטה יהודה

טלפון

02-5333301

פקס