שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ליבסטר (שיבעת הכוכבים) – שד' שבעת הכוכבים

מספר תחנה במנהל

1527

שם התחנה

ליבסטר (שיבעת הכוכבים)

חברה

דלק

מיקום

שד' שבעת הכוכבים

שם היישוב

הרצליה

שם הרשות

הרצליה

טלפון

09-9551362

פקס