שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק להבות חביבה – כביש 581 ליד קבוץ להבות חביבה

מספר תחנה במנהל

2518

שם התחנה

להבות חביבה

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש 581 ליד קבוץ להבות חביבה

שם היישוב

שם הרשות

מנשה

טלפון

04-6251550

פקס