שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק לב המפרץ – רח' בעלי המלאכה 8, מפרץ חיפה

מספר תחנה במנהל

2070

שם התחנה

לב המפרץ

חברה

פז

מיקום

רח' בעלי המלאכה 8, מפרץ חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8404122

פקס