שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק לביב אליאן – רח' שייח אמין טריף, שפרעם

מספר תחנה במנהל

2610

שם התחנה

לביב אליאן

חברה

יעד

מיקום

רח' שייח אמין טריף, שפרעם

שם היישוב

שם הרשות

שפרעם

טלפון

04-9500080

פקס