שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק כרמי מרכז הנגב – דרך מצדה, מרכז הנגב, באר שבע

מספר תחנה במנהל

2066

שם התחנה

כרמי מרכז הנגב

חברה

פז

מיקום

דרך מצדה, מרכז הנגב, באר שבע

שם היישוב

שם הרשות

באר שבע

טלפון

08-6489599

פקס