שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק כפר יסיף – ת.ד 32 כפר יסיף 24908

מספר תחנה במנהל

2020

שם התחנה

כפר יסיף

חברה

דלק

מיקום

ת.ד 32 כפר יסיף 24908

שם היישוב

שם הרשות

כפר יסיף

טלפון

04-9967984

פקס