שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ירכא – א.ת. כפר ירכא

מספר תחנה במנהל

2442

שם התחנה

ירכא

חברה

דור-אלון

מיקום

א.ת. כפר ירכא

שם היישוב

שם הרשות

ירכא

טלפון

04-9967484

פקס