שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יקום – כביש החוף קיבוץ יקום

מספר תחנה במנהל

2438

שם התחנה

יקום

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש החוף קיבוץ יקום

שם היישוב

שם הרשות

חוף השרון

טלפון

09-9514304

פקס