שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יעד-סטאר – רח' קהילת ציון 9

מספר תחנה במנהל

2758

שם התחנה

יעד-סטאר

חברה

יעד

מיקום

רח' קהילת ציון 9

שם היישוב

שם הרשות

עפולה

טלפון

04-6426227

פקס