שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יסוד המעלה – כביש יסוד המעלה – קריית שמונה

מספר תחנה במנהל

2276

שם התחנה

יסוד המעלה

חברה

סונול

מיקום

כביש יסוד המעלה - קריית שמונה

שם היישוב

שם הרשות

יסוד המעלה

טלפון

פקס