שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ימית – לישנסקי 1 אזה"ת ראשון

מספר תחנה במנהל

1937

שם התחנה

ימית

חברה

דלק

מיקום

לישנסקי 1 אזה"ת ראשון

שם היישוב

שם הרשות

ראשון לציון

טלפון

03-5567340

פקס