שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יזראמקס – שלם 1 ר"ג 52215

מספר תחנה במנהל

1936

שם התחנה

יזראמקס

חברה

דלק

מיקום

שלם 1 ר"ג 52215

שם היישוב

שם הרשות

רמת גן

טלפון

03-6311841

פקס