שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יוליוס סימון חיפה – קצנשטיין 1 חיפה

מספר תחנה במנהל

2429

שם התחנה

יוליוס סימון חיפה

חברה

דור-אלון

מיקום

קצנשטיין 1 חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8421596

פקס