שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יהוד – אלטלף 1 א.ת. יהוד

מספר תחנה במנהל

2437

שם התחנה

יהוד

חברה

דור-אלון

מיקום

אלטלף 1 א.ת. יהוד

שם היישוב

שם הרשות

יהוד

טלפון

03-5369090

פקס