שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יד נתן – כביש 35 בכניסה למושב יד נתן

מספר תחנה במנהל

2436

שם התחנה

יד נתן

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש 35 בכניסה למושב יד נתן

שם היישוב

שם הרשות

לכיש

טלפון

054-5438742

פקס