שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יד בנימין – כביש 40 בסמוך לישוב יד בנימין

מספר תחנה במנהל

2807

שם התחנה

יד בנימין

חברה

דלק

מיקום

כביש 40 בסמוך לישוב יד בנימין

שם היישוב

שם הרשות

נחל שורק

טלפון

052-3210198

פקס