שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק יבנה הירוקה – רח' המיסב 5 יבנה

מספר תחנה במנהל

2967

שם התחנה

יבנה הירוקה

חברה

פז

מיקום

רח' המיסב 5 יבנה

שם היישוב

יבנה

שם הרשות

יבנה

טלפון

פקס