שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טן שדרות – רח' קופנהגן, אזה"ת החדש, שדרות

מספר תחנה במנהל

2662

שם התחנה

טן שדרות

חברה

טן

מיקום

רח' קופנהגן, אזה"ת החדש, שדרות

שם היישוב

שם הרשות

שדרות

טלפון

פקס