שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טן רמלה – רמלה, א.תעשיה א

מספר תחנה במנהל

906

שם התחנה

טן רמלה

חברה

טן

מיקום

רמלה, א.תעשיה א

שם היישוב

רמלה

שם הרשות

רמלה

טלפון

08-9218508

פקס