שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טן פתח תקווה הסיבים – רח' הסיבים פתח תקווה

מספר תחנה במנהל

3005

שם התחנה

טן פתח תקווה הסיבים

חברה

טן

מיקום

רח' הסיבים פתח תקווה

שם היישוב

פתח תקווה

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

09--8861313

פקס