שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טן עמק שרה – רח' הפועלים 19 א.ת. עמק שרה

מספר תחנה במנהל

2978

שם התחנה

טן עמק שרה

חברה

טן

מיקום

רח' הפועלים 19 א.ת. עמק שרה

שם היישוב

באר שבע

שם הרשות

באר שבע

טלפון

09-9530124

פקס