שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טן מתחם התחנה (זטלר יפו) – אליזבת ברגנר 10 תל אביב

מספר תחנה במנהל

2017

שם התחנה

טן מתחם התחנה (זטלר יפו)

חברה

טן

מיקום

אליזבת ברגנר 10 תל אביב

שם היישוב

תל אביב

שם הרשות

תל אביב יפו

טלפון

פקס